Śledź nas na:Epistemologiczne składniki ideologii wychowania

Romantyczna ideologia definiuje wiedzę i rzeczywistość jako odnoszące się do bezpośredniego, wewnętrznego doświadczenia jednostki.


  • Wiedza lub prawda w romantycznej epistemologii jest świadomością siebie lub wglądem w siebie; świadomość ta jest formą prawdy o emocjonalnych i intelektualnych składowych „ja”.

  • To postać prawdy rozciąga się poza „ja”, poprzez współczulne zrozumienie ludzkich i naturalnych tworów jako innych „ja”.


Ideologia transmisji kulturowej określają wiedzę jako to, co jest powtarzalne i „obiektywne”, co można wskazać poprzez zmysły i pomiary, a co może być treściowo dzielone i sprawdzane.


Ideologia progresywna zrównuje wiedzę ze zrównoważonym, silnym związkiem pomiędzy dociekającą istotą ludzką a sytuacją problemową.

  • Dla epistemologii progresywnej bezpośrednie lub introspektywne doświadczenie dziecka nie cechuje się ostateczną prawdą czy realnością.

  • Znaczenie i prawda doświadczenia dziecka zależy od jej związku z sytuacją, w której działa dziecko.

  • Epistemologia progresywna usiłuje skoordynować funkcjonalnie zewnętrzne znaczenie doświadczeń dziecka (jako zachowanie) z jego wewnętrznym znaczeniem, tak jak ono przedstawia się obserwatorowi.Zobacz także