Śledź nas na:Pedagogika Waldorfska

Rudolf Steiner: Studiował matematykę, nauki przyrodnicze, filozofię, psychologię, literaturę i medycynę.


Powstała szkoła typu – Waldorf:

 • Prywatna , niezależna od systemu szkół państwowych, ich programów.

 • Dla dzieci robotników i urzędników fabryki (Waldorf – Astoria).

 • Radykalna forma kształcenia nauczycieli (kurs z zakresu wiedzy ogólnej o człowieku, dydaktyki i metodyki nauczania, wiedzy o charakterze ćwiczeń językowych.

 • Nie kieruje się narzuconymi zasadami.

 

Jego pedagogika ukierunkowana na tworzenie społeczeństwa przyszłości, w którym wyróżniał trzy sfery życia:

 • duchowo – kulturową

 • gospodarczą

 • prawno – polityczną

 

Podstawowym warunkiem zaistnienia w życiu sfery duchowej jest wolność.

 

Idea wolności:

 • Od urodzenia człowiek powinien dorastać w wolności od żądań władzy i życia gospodarczego.

 • Stworzenie jednostce szansy, by rozwinęła swoje zdolności, swoją indywidualność i zainteresowanie.

 • Tworzenie wolnych szkół powszechnych, średnich i uniwersytetów finansowanych przez fundacje, kwesty społeczne i indywidualne, tworząc wolne korporacje, które będą decydowały o planach, treściach i metodach kształcenia.

 • Szkoły – niezależne, samorządne, pozbawione hierarchicznej struktury.Zobacz także