Śledź nas na:Pedagogika Celestyna Freineta

Pedagogika Celestyna Freineta

 • Cel życia – działalność pedagogiczna.

 • Najbliższa była mu twórczość J. H. Pestalozziego.

 • Bliska była mu pedagogika naturalistyczna; wyrobienie trzech elementarnych wartości: krytycyzm, inicjatywa społeczna i autentyczna solidarność.

 • Zwalczał szkołę tradycyjną.

 • Interesował się dorobkiem pedagogiki sowieckiej.

 • Doprowadził do utworzenia Międzynarodowej Federacji Ruchu Szkoły Nowoczesnej.

 

Poglądy pedagogiczne:

 • Brak zgody na zastaną, martwą duchowo i pełną brutalności szkołę.

 • Pedagogika zdrowego rozsądku, tzn. Wychodziła od tego, co zmysłowo empirycznie dane, trzyma się konkretu, bez wielkich uogólnień i abstrakcyjnych konstrukcji.

 • Idee oscylują wokół charakterystycznych koncepcji naturalizmu i Nowego Wychowania.

 • Osiągnięciem pedagogicznym jest swobodna ekspresja. Wokół niej zbudował całą gamę technik pozwalających na aktywizację całej osobowości wychowanka – od strony kształtującego się podmiotu i pozwalających na wkraczanie w możliwie wiele dziedzin twórczości kulturalnej – od strony przedmiotowej.

 • Techniki te to: swobodny tekst i drukarnia szkolna, gazetka szkolna, fiszki samokontrolne oraz doświadczenie poszukujące.

 

Swobodny tekst:

 • Swój punkt wyjścia technika ta znajdowała w bezpośrednich przeżyciach dzieci (w ich potrzebie komunikacji, w kształceniu przeżyć estetycznych i wyobraźni).

 • Tworzone indywidualnie teksty były na forum klasy publicznie prezentowane, omawiane, a ten który najbardziej się podobał – stawał się treścią zajęć łączących w sobie edukację językową, artystyczną, światopoglądową.

 • Teksty, indywidualne prace dzieci i całe gazetki były powielane przez dzieci, wymieniane między szkołami z kraju i zagranicy.

 • Stwarzało to podstawę solidaryzmu społecznego w duchu równości i miłości bliskiego.

 

Doświadczenie poszukujące:

 • Technika ta polega na różnych formach gromadzenia informacji potrzebnych do rozwiązania konkretnego problemu wynikającego z zainteresowań i doświadczeń dziecka.

 • Są tu wywiady terenowe, wycieczki, krótkie referaty, samodzielnie dobierane lektury.

 • Materiały dostarcza tzw. Biblioteka pracy (broszury o charakterze encyklopedycznym).

 • Porządek do tej pracy wnosi tygodniowy plan pracy i grafik wykonania.

 • Samokontrola dominująca w szkole uwalnia ucznia od lęku przez nietrafną lub niesprawiedliwą oceną.Zobacz także