Śledź nas na:Pedagogika personalno ? egzystencjalna

Ks. Janusz Tarnowski:
+ Teolog, psycholog, pedagog, pisarz.
+ W swojej działalności pedagogiczno – naukowej zajmuje się problematyką chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej.


Personalizm (persona – osoba):

  • Eksponuje osobę jako istotę autonomiczną, jej godność i rozumność.

  • Ważnym elementem jest afirmowanie zdolności osoby do miłości oraz samoświadomości.

  • Osoba ludzka posiada w sobie walor niepowtarzalny i nadrzędny wobec wszystkich wartości materialnych, animalnych, ekonomicznych, społeczno -politycznych.

 

Wymiary:

  • Strukturalny – osoba jest jednością dwóch bytów: materialnego i duchowego, tworząc psychofizyczną i substancjalną jedność.

  • Społeczny – osoba jest istotą społeczną, tzn. Z natury swojej relacyjną.

  • Transcendentny – osoba kieruje się w stronę Boga.

 

 

Personalizm jako postawa interpersonalna wyrażająca się pełnią szacunku, uznaniem praw i godności drugiej osoby oraz o jej rozwój.

Personalizm filozoficzny, zaangażowany światopoglądowo – pojęciem podstawowym jest pojecie osoby ludzkiej:

  • naturalistyczny – odwołuje się do ewolucjonizmu przyrodniczego i psychicznego kierowanego prawami determinizmu.

  • spirytualistyczny (duchowy) – eksponuje wolność ducha ludzkiego i jego wewnętrzne zadania doskonalenia samego siebie.

 

Personalizm egzystencjalny:

  • Przeciwstawia się autorytaryzmowi, biurokratyzacji i reformatorskiemu pozoranctwu.

  • Eksponuje na pierwszym planie kształcenie młodego pokolenia i samokształcenia wychowawców.Zobacz także