Śledź nas na:

Współczesne kierunki pedagogiczne - Artykuły

  • liczba prac:

Pedagogika międzykulturowa

H. M. Griese Kultura – jest ogólnym, zgeneralizowanym dla danego społeczeństwa, narodowości, organizacji czy grupy społecznej systemem orientacyjnym, który został ukształtowany ze swoistych dla nich symboli przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Pedagogika nieautorytarna T. Gordona

T. Gordon: + Pedagog, psychoterapeuta, autor poradników dla nauczycieli, rodziców, wychowawców, animatorów kształcenia dorosłych. + Prezentuje koncepcję "bez zwycięzców i bez pokonanych".

Pedagogika Waldorfska

Rudolf Steiner: Studiował matematykę, nauki przyrodnicze, filozofię, psychologię, literaturę i medycynę.

Pedagogika personalno ? egzystencjalna

Ks. Janusz Tarnowski: + Teolog, psycholog, pedagog, pisarz. + W swojej działalności pedagogiczno – naukowej zajmuje się problematyką chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej.

Antypedagogika

Antypedagogika – redukcja wychowania. Wolfgang Hinte proponuje całkowitą rezygnację z roszczeń pedagogów do wychowywania innych.